Khấu hao lũy kế là gì? Những lưu ý khi tính toán khấu hao lũy

0
103

Khấu hao lũy kế là gì? Nếu bạn đang là sinh viên học chuyên ngành về kinh tế, kế toán hoặc là người đang hoạt động kinh doanh thì chắc chắn không ít lần bắt gặp cụm từ “lũy kế”. Dành 5 phút để tìm hiểu chủ đề này bây giờ.

Khấu hao lũy kế là gì?

Tính khấu hao lũy kế như thế nào?

Tính khấu hao lũy kế như thế nào?

Khấu hao là gì?

giá trị được tính bằng tiền tệ dựa vào giá thành sản phẩm với một lượng giá trị tương đương chi phí hao mòn tài sản cố định. Khấu nào dùng để tạo ra nguồn vốn được dùng vào mục đích sửa chữa, mua sắm thêm các loại tài sản cố định.

Ví dụ minh họa:

Doanh nghiệp A mua máy móc công nghiệp có giá là 100 triệu đồng. Theo ước lượng khấu hao 5 năm của doanh nghiệp, tương đương với 20%/năm. Do đó, có thể tính ra được, mỗi tháng doanh nghiệp sẽ đưa vào tổng giá trị thành phẩm là 1.666.666 đồng. Tức là, nếu sản xuất 1000 sản phẩm thì mỗi thành phẩm sẽ chịu 1.666 đồng. Khấu hao này đủ trong 5 năm thì doanh nghiệp sẽ tính toán để mua thiết bị mới có giá trị 100 triệu đồng khác để thay thế.

Lũy kế là gì?

Lũy kế chính là số liệu được tổng hợp trước đó, đưa vào tính tiếp trong qua trình hạch toán doanh nghiệp tiếp theo. Công thức tính lũy kế như sau:

Lũy kế = Lũy kế phát sinh trong kỳ + Lũy kế các kỳ trước 

Khấu hao lũy kế

Theo đó, khấu hao lũy kế để chỉ sự tích lũy khấu hao của các loại tài sản cho đến một thời điểm nhất định ở trong vòng đời sử dụng. Trong tiếng anh, khấu hao lũy kếAccumulated Depreciation, được ghi vào bên có, làm giảm tổng giá trị tài sản.

Khấu hao lũy kế có liên quan trực tiếp tới các loại tài sản được vốn hóa. Các loại tài sản còn lại được mở rộng ở trong năm mà nó được mua. Một ví dụ để bạn có thể hình dung cụ thể về khấu hao lũy kế như sau:

Chi phí khấu hao tính theo đường thẳng được tính bằng cách chia chênh lệch giữa chi phí tài sản và giá trị cứu cánh của họ cộng với tuổi thọ của tài sản. Ở đây, chi phí của tài sản chính là giá mua, giá trị hữu ích là giá trị của loại tài sản khi nó hết hạn sử dụng.

Ví dụ về tính khấu hao lũy kế

Ví dụ về tính khấu hao lũy kế

Ví như một công ty A mua thiết bị có tuổi thọ 10 năm với giá là 110.000 USD. Thiết bị này có giá trị cứu cánh là 10.000 USD tính đến khi hết hạn sử dụng. Thiết bị có thể cung cấp cho công ty giá trị trong vòng 10 năm tới. Khi đó, khấu hao đường thẳng sẽ được tính như sau: (110.000 USD – 10.000 USD) /10.

Công thức này chứng tỏ, công ty sẽ khấu hao 10.000 USD trong vòng 10 năm cho đến khi giá trị sổ sách của thiết bị là 10.000 USD. Mỗi năm, khấu hao lũy kế sẽ tăng thêm 10.000 USD. Như vào cuối năm thứ 5, chi phí khấu hao sẽ vẫn là 10.000 USD tuy nhiên, khấu hao lũy kế lúc nào đã tăng lên 50.000 USD.

Hiểu rõ về khấu hao lũy kế

Theo nguyên tắc kế toán GAAP thì chi phí phải được ghi nhận cùng kỳ với khoản doanh thu liên quan phát sinh. Bằng cách khấu hao, doanh nghiệp ghi nhận một phần giá trị của tài sản vốn. Tức là, khi sử dụng tài sản vốn thì mỗi năm để tạo ra doanh thu thì chi phí sử dụng tài sản sẽ được ghi nhận.

Như ví dụ phía trên thì khấu hao lũy kế được hiểu đơn giản chính là phần tổng giá trị đã được khấu hao của một tài sản trong một thời điểm cụ thể. Vào mỗi kỳ, phần chi phí khấu hao này sẽ được cộng vào mục khấu hao lũy kế đầu kỳ. Giá trị sổ sách của một tài sản nằm trong bảng cân đối kế toán chính là kết quả của chi phí ban đầu – khấu hao lũy kế của tài sản đó. Ở cuối vòng đời sử dụng, giá trị sổ sách của tài sản sẽ bằng giá trị còn lại của tài sản.

Khi bạn ghi nhận khấu hao vào một sổ chung, doanh nghiệp sẽ ghi nợ khoản chênh lệch chi phí khấu hao và phần khấu hao lũy kế. Chi phí khấu hao là một thông số quan trọng, ảnh hưởng đến bản báo cáo kết quả kinh doanh ở trong kỳ mà nó được ghi nhận. Do đó, khấu hao lũy kế ở trong bảng cân đối kế toán nằm dưới phần tài sản vốn. Theo thời gian, khấu hao lũy kế sẽ tăng dần bởi vì được cộng thêm chi phí khấu hao ghi nhận theo từng kỳ.

Tính khấu hao lũy kế theo phương pháp số dư giảm dần

Đây là phương pháp tính toán khấu hao lũy kế phổ biến. Đối với những loại tài sản nhanh chóng mất giá trị hoặc trở nên lỗi thời như máy tính, máy công nghệ thì công thức tính toán này là hoàn toàn phù hợp.

Tính khấu hao lũy kế theo số dư giảm dần

Tính khấu hao lũy kế theo số dư giảm dần

Công thức tính khấu hao lũy kế theo số dư giảm dần:

Khấu hao mỗi năm = (Giá trị số sách ròng – Giá trị còn lại) x 

%Tỷ lệ khấu hao ước tính.

Trong đó:

+ Giá trị sổ sách ròng là giá trị ròng của tài sản khi bắt đầu kỳ của kế toán.

+ Giá trị còn lại là giá trị cứu cánh ước tính vào cuối thời gian sử dụng của tài sản.

+ Tỷ lệ khấu hao ước tính dựa vào mô hình ước tính của việc sử dụng tài sản trong vòng đời hữu ích của chính tài sản đó.

Những lưu ý khi tính khấu hao lũy kế

Khi tính khấu hao lũy kế theo phương pháp đường thẳng thì bạn cần phải lưu ý một số điểm như sau:

  • Chi phí khấu hao được tính bằng giá trị khấu hao căn bản của loại tài sản.
  • Giá trị khấu hao được tính bằng cách lấy chi phí ban đầu – giá trị còn lại của tài sản.
  • Giá trị khấu hao được chia cho số vòng đời sử dụng hữu ích của tài sản trong mỗi kỳ.

Khấu hao lũy kế là một vấn đề quan trọng trong tính toán chi phí tài chính của doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư, những người hoạt động kinh doanh, chủ doanh nghiệp thì việc nắm vững khấu hao lũy kế cũng như cách tính toán sẽ giúp kiểm soát chi phí đầu vào và đầu ra của doanh nghiệp hiệu quả. Vay nhanh 247 cảm ơn bạn đã theo dõi bài viết!